Thông tin liên hệ

GEMTREE

Địa chỉ: 311A, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 7, Quận 3, TP.Hồ Chí Minh.
Số điện thoại: +84 911 80 7799
Email: gemtree.sales@gemtree.vn

Facebook: www.facebook.com/GEMTREE.BaoChauAnh/
Website: www.gemtree.vn

Gửi thư liên hệ

(*) Thông tin bắt buộc Gửi đi

PHONE: (+84) 911 80 77 99
Chat FACEBOOK